alcohol*57 .. free

posted on 03 May 2010 12:04 by alcoholic0708 in PasomKa

 

 

เรียนจบแล้ว ทำงานแล้วถึงจะเป็นธุรกิจส่วนตัวก็ตาม

แต่เหมือนจุดๆนี้ที่ยืนอยู่ กูอิสระมากเกินไปป่าวว่ะ

 หรือจะหันไปขายข้าวต้มหมูดี? (5555)

 

 

Comment

Comment:

Tweet

ทำไรรรรรรรรรรรอะเจ้ !

#4 By indeway on 2010-05-03 19:55

อะ... เรียนจบแล้วมีงานทำก็เจ๋งแล้วค่ะ อิจฉา ถึงเราจะยีงเรียนไม่จบก็ตาม ฮ่าๆ

#3 By キラ on 2010-05-03 18:12

อะ... เรียนจบแล้วมีงานทำก็เจ๋งแล้วค่ะ อิจฉา ถึงเราจะยีงเรียนไม่จบก็ตาม ฮ่าๆ

#2 By キラ on 2010-05-03 18:12

น่าสนใจ

http://radio.mwake.com

#1 By TonKriTul on 2010-05-03 17:22